Експертиза кошторисів – важливий етап будівництва

Експертиза проектно-кошторисної документації – найважливіший крок при переході від етапу планування безпосередньо до виконання будівельних робіт. Найчастіше доля успіху або невдачі при будівництві та реконструкції залежить від правильності складання проектно-кошторисної документації. Експертиза проектно-кошторисної документації являє собою певний порядок досліджень пакету документів, необхідних для початку будівництва. 

Проектна документація являє собою великий комплект документів, що включає розрахунки всіх систем, які буде включати в себе планований об’єкт. Проектна документація має чотири основних стадії підготовки:

Розробка ескізного проекту. Проводиться для отримання початково-дозвільної документації.

Розробка безпосередньо проекту будівництва. Основний етап планування будівельних робіт.

Підготовка робочої документації – всіх паперів, необхідних для проведення будівельних і монтажних заходів.

Підготовка робочого проекту. Ця стадія поєднує в собі два попередніх. Поєднання другого і третього етапів можливе при проектуванні простих об’єктів. При плануванні великих складних будівель або споруд підготовка робочої та проектної документації проводиться окремо та послідовно.

Державна експертиза проводиться на другому етапі – при підготовці комплекту проектних документів.

Недержавна експертиза може бути здійснена на будь-якому етапі підготовки документації – залежно від предмету дослідження.

Особливе значення експертиза кошторисів має в області містобудування. Ще кілька років тому недержавній експертизі проектно-кошторисної документації відводилася факультативна, незначна роль. Проте в даний час уряд докладає значні зусилля по підтримці недержавної експертизи для створення альтернативного інституту проектної експертизи. Метою цих заходів в глобальному сенсі є розвиток економіки шляхом створення конкуренції на ринку та розвитку експертної справи в країні.

Розвиток недержавної експертизи проектно-кошторисної документації багато в чому сприяє усуненню зайвої бюрократизації і «сімейності» традиційної державної експертизи. Державна експертиза проектної документації проводиться з метою встановлення безпеки проектованої будівлі або споруди, її відповідності приписам технічного регламенту. При проведенні будівництва на бюджетні кошти здійснюється обов’язковий контроль кошторисної вартості з метою визначення достовірності розрахунків, ефективності і доцільності витрачання бюджетних коштів.

Недержавна експертиза проектно-кошторисної документації проводиться також з метою оцінки економічної обґрунтованості проекту, соціальної значущості планованої споруди, а також встановлення відповідності проекту приписам містобудівного регламенту. У кожному конкретному випадку проведення недержавної експертизи чітко визначає предмет проведення дослідження. Предмет експертизи заноситься в договір, що укладається замовником проведення експертизи з акредитованою організацією.

Ось неповний перелік питань, які можуть бути предметом проведення дослідження:

  • Фінансова доцільність і економічна привабливість планованої споруди.
  • Соціальна значимість планованого об’єкту.
  • Соціальна значимість планованого будівництва (надання робочих місць, закладені у кошторис витрати на страхування працівників, соціальна підтримка сімей працівників тощо).
  • Відповідність проектних документів приписам інженерної безпеки об’єкта.
  • Правильність проведених кошторисних розрахунків.
  • Відповідність проектних документів приписами нормативних актів у галузі будівництва.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *